T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

5. Uluslararası Havacılık Yönetimi Konferansı (INTAVIC)

ÇEVRİM İÇİ / 18-19 KASIM 2021

Genel Duyurular

INTAVIC için Geri Sayım :

  • gün
  • Saat
  • Dakika
  • Saniye