T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

General Announcements

# Date Title Content
1 28-10-2021 Bildiri Değerlendirme Süreçleri Hakkında
2 30-09-2021 Bildirisiz Katılımcılar Hakkında
3 30-09-2021 Kayıt Ücretleri Hakkında Duyuru!
4 30-09-2021 Güncellenen Tarihler Hakkında Duyuru!
5 30-09-2021 Güncellenen Tarihler Hakkında
6 30-03-2021 Önemli Tarihler