T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Güncellenen Tarihler Hakkında Duyuru!

Sayın Katılımcılar

Özet gönderim tarihi 15 Ekim 2021 olarak güncellenmiştir.

Saygılarımızla,

Konferans Düzenleme Komitesi