T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Kayıt Ücretleri Hakkında Duyuru!

Sayın Katılımcılar,

Kayıt ücretleri web sitemizde güncellenmiştir. Daha fazla bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Konferans Düzenleme Komitesi