T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Bildirisiz Katılımcılar Hakkında

Sayın Katılımcılar

Kayıt ücretini ödeyen bildirisiz katılımcıların konferans kaydı için intavic2021@thk.edu.tr adresine mail atmaları yeterlidir.