T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Bildiri Değerlendirme Süreçleri Hakkında

Bildiri değerlendirme süreçlerimiz devam etmektedir. Değerlendirme sonuçları mail olarak adresinize gönderilecektir. İlginiz için teşekkür ederiz.