T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Önemli Tarihler

ÖNEMLİ TARİHLER ⏰

 

Bildiri Özetleri için Son Tarih:  15 Ekim 2021

Erken Kayıt Ücretlerinin Son Ödenme Tarihi: 8 Ekim 2021

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı:  25 Ekim 2021

Kayıt Ücretlerinin Ödenmesi ve Konferans Katılımının Son Günü: 1 Kasım 2021

Konferans Tarihi:  18-19 Kasım 2021