Türkiye’nin havacılık ve uzay bilimleri alanında ilk ve tek ihtisas üniversitesi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi, 6. Uluslararası Havacılık Yönetimi Konferansı’nı (6. INTAVIC) 19-20 Aralık 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenleyecektir.

İlki Aralık 2012'de düzenlenen Uluslararası Havacılık Yönetimi Konferansı Türkiye'de doğrudan havacılık yönetimine odaklanan tek uluslararası konferans olma özelliğine sahiptir.

Bu konferans, havacılık yönetimi alanındaki güncel eğilimler, yenilikler ve zorluklarla ilgili, tartışma ortamı oluşturmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve akademik bulguları paylaşmak amacıyla akademisyenleri, ilgili sektör temsilcilerini ve birçok ulusal ve uluslararası kuruluşu bir araya getirerek iki yılda bir gerçekleştirilmektedir.

Konferansta, havacılık sektöründe karar alma sürecine bir katkı sağlayabilmek için ilgili akademik araştırmaların ve araştırma çıktılarının sunulabilmesi doğrultusunda farklı ve yeni havacılık konuları üzerinde durulacaktır. Günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çevresel koşulların iyileştirilmesinde, ekonomik büyümenin ve toplumsal gelişmenin sağlanmasında rol almamız gerektiği inancıyla bu yıl sürdürülebilirlik konusunun ele alınması hedeflenmiştir. Bu nedenle 6. Uluslararası Havacılık Yönetimi Konferansı'nın güncel teması “Havacılık Yönetimi Uygulamalarında Dönüşüm” olarak belirlenmiştir.

19-20 Aralık 2023'te 6. Uluslararası Havacılık Yönetimi Konferansı'nda sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

Saygılarımızla,

 

Konferans Düzenleme Komitesi

 

 

INTAVIC 2023 KONFERANS KONULARI

Havayolu Yönetimi

Havalimanı Yönetimi

Hava Trafik Yönetimi

Havacılık Ekonomisi ve Finansı

Yeşil Havacılık

Havacılıkta Emniyet ve Güvenlik Yönetimi

Havacılıkta Dijitalleşme, Yeni Teknolojiler ve Yenilik Yönetimi

Hava Kargo, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Havacılık ve Uzay Hukuku

Hava Taşımacılığı ve Ulaşım Türlerinin Entegrasyonu

Havacılık ve Eğitim

İnsansız Hava Araçları

Havacılık Operasyonları

Havacılık Endüstrisi

Genel Havacılık

Havacılıkta Özel Çalışmalar

 

 

ÖNCEKİ INTAVIC KONFERANS AFİŞLERİ