KONFERANS DÜZENLEME KOMİTESİ

Prof. Dr. Dursun BİNGÖL (Başkan)

Doç. Dr. Suat BEGEÇ  

Dr. Öğr. Üyesi Aliye ATAY  

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda AKTAN  

Dr. Öğr. Üyesi Meriç Hatice GÖKDALAY  

Öğr. Gör. Celal Özgür BÜYÜKYAVUZ 

Arş. Gör. Mert AKINET  

Arş. Gör. Elif Tuğba ŞAHİN  

Arş. Gör. Hasan Buğra IŞILAR  

Arş. Gör. Simay Göksu KORKMAZ  

Arş. Gör. Furkan KARAMAN 

Arş. Gör. Halil Hazar EMEKSİZ