T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

Bildiri Özetlerinin Gönderimi için Son Tarih: 15 Ekim 2021

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 25 Ekim 2021

Kayıt için Son Tarih: 1 Kasım 2021

Konferans Tarihi: 18-19 Kasım 2021