5. Uluslararası Havacılık Yönetimi Konferansı'nda sunulan bildirilerin tam metinleri aşağıda yer alan dergilerden birinde yayınlanma olanağı bulunmaktadır:

 

International Journal of Aviation Management (ÖZEL SAYI)

 

Journal of Aviation and Space Studies                                   

  

Not: Bildiri özetleri ISBN numarasıyla INTAVIC’2021 e-Özet Kitabında elektronik olarak yayınlanacaktır.